Personuppgifter och sekretess

Den information och de avtal du samlar i Avtala.se är din information och kommer inte att säljas till tredje part. Avtala.se gör allt för att säkerställa att din information är skyddad och du kan läsa mer om dessa viktiga frågor på denna sida.

Säkerhetspolicy
Avtala Sverige AB (hädanefter kallat "Avtala") har skapat denna säkerhetspolicy för att visa hur vi jobbar med säkerhetsfrågor. Följande paragrafer beskriver vår säkerhets- och tillgänglighets-policy.
Användaridentifiering
Endast användare på Avtala kan se den registrerade informationen, och varje användare kan normalt endast se sina egna avtal. Ett undantag är då användaren aktivt bjudit in andra namngivna personer att också ta del av uppgifterna. Då kan användaren och de inbjudna gemensamt se vald avtalsinformation.
Varje användare väljer sitt eget lösenord för att använda vid inloggning. Användarnas lösenord lagras envägskrypterat och kan inte läsas av anställda hos Avtala.
Säkerhetscertifikat
Avtala förstår att säkerheten för din personliga information är viktig för dig. När du registrerar och skickar information till och från tjänsten så sker det genom våra säkra servrar. Avtala använder säker kommunikation mellan servern och din webbläsare. Du kan se att en säker kommunikation sker genom att webbläsaren visar ett låst hänglås när du är inloggad i tjänsten.
Varje sida i tjänsten har säkrats med ett digitalt certifikat. För att se certifikatet, klicka på det låsta hänglåset i din webbläsare. En informationsruta visar då detaljer kring certifikatet. Informationen säkerställer vem som utfärdat certifikatet och att du befinner dig på avtala.se.
Skyddad kommunikation
Tjänsten använder kryptering för att säkerställa att ingen obehörig kan läsa informationen som skickas mellan dig och Avtala.se. All kommunikation mellan din dator och tjänsten är krypterad med Secure Socket Layer (SSL).
Skydd av lagrad information
Avtala vidtar många åtgärder för att skydda användarnas lagrade information, däribland:
  • En brandvägg mellan Internet och servrarna förhindrar obehörigt intrång
  • System och aktivitetsloggar övervakas för att spåra onormal aktivitet
  • Servrarna är placerade i en säker datorhall med högsta säkerhetsklassning vilket förhindrar obehörig fysisk åtkomst
  • Säkerhetskopiering av data sker både "offsite" och "onsite"
  • Funktionerna för systemadministration hos Avtala ger ingen möjlighet att komma åt användarnas affärsinformation.
Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
När du beställer Tjänsten samlar vi in kontaktuppgifter om dig som kontaktperson och företagsuppgifter om dig som kund. Alla användare har registrerade inloggningsuppgifter hos oss för att kunna använda Tjänsten.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Avtala samlar in dessa personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera och fakturera ditt konto och för att kunna skicka information om Tjänsten till dig. När du kontaktar oss via någon av Avtalas kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet och för att kunna kontakta dig.
Vilka delar vi personuppgifter med?
Avtala delar inte med sig av några personuppgifter med leverantörer utanför EU/EES för drift av Tjänsten. Avtala använder dock Google som leverantör av e-post för info@avtala.se, support@avtal.se och anställda på Avtala. Detta behöver du tänka på då du kommunicerar med oss via någon av dessa e-postadresser. E-post från Tjänsten hanteras av vår svenska driftpartner Mainloop Solutions AB (556664-4430). Leverantörerna har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss och framgår av Personuppgiftsbiträdesavtalet.
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Avtala sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer Avtala radera dina uppgifter inom 90 dagar efter avtalstiden löpt ut. Personuppgifter som behandlas för fakturering av abonnemang sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.
Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad hos Avtala har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända direktmarknadsföring.
Om du vill veta mer
Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss på info@avtala.se.